Град Несебър

Несебър Несебър е един от най-древните градове в Европа. Построен от Ойкист изпратен от Мегара заедно със значителен брой колонисти от там. Градът е основан под името Месимврия. Не е известно други гръцки градове да са участвали съвместно заедно с Мегара в това начинание. Градът става един от двата най-мощни града в района на пиргоския залив и запазва това си положение през целият период на Античноста, през който поради борбата си за надмощие в пиргоския залив с Аполония не успява да създаде свой колонии в самият залив и е принудена да насочи колонистите си кам вътрешноста на Тракия, като основава град Аетос (днешен Айтос), а според някои учени и Диамполис (днешен Ямбол). Аполония дори успява да блокира достъпа на месимвриотите до залива със създаването на техните колонии Анхиалос (днешно Поморие) и Пиргос (днешен Бургас). Хотели в Несебър

Този период на противоборство завършва със завладяването на района от римляните. През целия период на Античността, римско и последвалото го византийско управление градът се развива и трупа богатства, видни и до днес въпреки преживените тъмни векове.

История

Българските царе от първата и втората българска държава даряват града с широка автономия и никога не се намесват пряко в неговите дела, като от това време до присъединяването му от третата българска държава, той има олигархично и демократично управление. Или от заможните граждани, който били задължени да допринясят за развитието на общността или от градски съвет, избиран от демоса. Когато се намесвали бългаските владетели, то ставало било като ктитори или дарители и благодетели на града.

Византийското управление било по същество същото, като към всички завоеватели града изпълнява честно финансовите си задължения към фикса. С идването на турците положението не се променя значително освен със започналото първо заселване на не гръцко население на града. Несебър Първият значитенелен удар върху града е нанесен от фашисткото управление на България, (20-те години на 20 век) което се опитва да унищожи коренното гръцко население, като следва идеологията, довела 20 години по-късно света до най-голямата война, позната на човечеството. В състоянието на терор, създадено от правителтвото, не липсват зверства и унижение. Хиляди хора са принудени да напуснат древния град, завещан от дедите им, и да потърсят физическо спасение в Гърция, Европа, Америка. Несебър е обявен за архитектурен и археологически резерват през 1956 г., а през 1983 г. културните паметници в града са прибавени към списъка на ЮНЕСКО за световно културно наследство. В наши дни след демократизацията на държавата градът може отново спокойно да развива своята култура и богатства в настъпилия период на подем. Днес гръцката общност на града живее без страх за утрешния ден и полага своя голям принос в развитието на съвременната българска държава. Квартири в Несебър

Култура

Несебърската община и нейният център имат богато културно и историческо наследство. В град Несебър е съхранена през вековете материалната и духовна култура на траките, античността, средновековието и българското Възраждане. Тук функционират Общински театър, Общинска танцова школа, 10 читалища. На територията на общината има 103 паметника на културата, от които: Средновековни църкви - такива са “Св. Стефан” и “Св. Спас”, базиликата “Елеуса”, Старата митрополия и др.; Археологически паметници - ранно византийски терми, крепостни стени, щерна и др.; Къщи от Възраждането.

В старата част на града има около 42 църкви, от които по-малко от половината са открити от археолозите и консервирани, а действаща в момента е само една. Другите по-запазени са превърнати в картинни галерии. Провлакът, свързващ старата част с новата, е дълъг около 400 метра. По средата на провлака се намира старата мелница на града, която не функционира като такава, а е само туристическа атракция. В началото на квартала, в новата част на Несебър, се намира истинската мелница на града, която за съжаление сега е вградена в хотел. Несебър е обявен за архитектурен и археологически резерват през 1956 г., а през 1983 г. културните паметници в града са прибавени към списъка на ЮНЕСКО за световно културно наследство.използван е текстов и снимков материал от wikipedia.org